टाळ-मृदंगाचा गजर, ज्ञानोबा माउली नामाचा उद्‌घोष, तुतारींचा गगनभेदी निनाद,आनंद सोहळा पाहण्यासाठी झालेली भाविकांची गर्दी…

Do Visit :

http://viththal.blogspot.com/

Advertisements