Category: Marathi Kavita


Congratulations Sachin for unbeaten double century in ODI ..  We are proud of you !!!

Advertisements

आज मकरसंक्रांत… आज पर्यंत मकर संक्रांत म्हणजे आई नि तयार केलेले तीळगुळ आणि गुळाची पोळी … प्रथमच आज संक्रांती ला आई पुण्यात नाही. लग्नानंतर आता तीळगुळ आणि गुलाची पोळी बनवण्याची जबबदारी आता स्वतः मी घ्यावी असा विचार करतेय. आज आईला मिस करतेय कारण तीळगुळ आज मी विकत आणला आहे. पण आज संध्याकाळी नवर्‍याला शॉक देणार आहे गुळाची पोळी ( अर्थात प्रयोग) करून … विश मी लक … तीळ गुळ घ्या गोड गोड बोला … हॅपी मकर संक्रांती !!!

In this new year live each day with zest,daily grow and try to be highest and the best!!!

Wishing you all,

May the warmth and splendor, that are a part of this auspicious occasion, fill your life with happiness and bright cheer, and bring to you joy and prosperity, for the whole year….Wishing you all a very happy Diwali festival 2009…

Happy Diwali

Happy Diwali

तू निरागस चंद्रमा, तू सखे मधु शर्वरी …

चांदने माझ्या मनी ते पसरले क्षितीजावरी…

तू निरागस चंद्रमा, तू सखे मधु शर्वरी …

चांदने माझ्या मनी ते पसरले क्षितीजावरी…

तू निरागस चंद्रमा……..

काजलाचे बोट घे तू लाऊनी गालावरी,

काजलाचे बोट घे तू लाऊनी गालावरी,

मन्मनीचे भाव सारे उमलले चेहेर्यावारी

पाहतो जेव्हा तुला मी गजल उमटे अंतरी

शब्द झाले सप्तरंगी झेप घेण्या अंबरी,

तू निरागस चंद्रमा……..

सागराशी भेटण्या आतुर झाला हा रवी …….

सागराशी भेटण्या आतुर झाला हा रवी …….

भोवतीचे तेज सारे वाटते दुनिया नवी

हासता तू सूर ही झंकारले वार्यावरी …..

मी न माझी राहीले ही नशा जादूभरी ….

तू निरागस चंद्रमा . . . . . . . . . . . . . . . . . . ।

Song from the movie “Manini”

 

दूर दूर नभपार डोंगराच्या माथ्यावर
निळे निळे गार गार पावसाचे घरदार
सरीवर सर..तडा तडा गार गारा गरा गरा फ़िरे वारा
मेघियाच्या ओंजळीत वीज थिजलेला पारा
दूरवर रानभर नाचणारा निळा मोर
मोरपीस मखमल उतू गेले मनभर
सरीवर सर..
थेंब थेंब मोती ओला थरारत्या तनावर
शहार्‍याचे रान आले एका एका पानावर
ओल्या ओल्या मातीतून भिजवेडी मेघधून
फ़िटताना नवे ऊन झाले पुन्हा नवथर
सरीवर सर..

उधळत गात गात पाय पुन्हा परसात
माती मऊ काळी साय हूर हूर पावलात
असे नभ झरताना घरदार भरताना
आले जल गेले जल झाले जल आरपार
सरीवर सर..

अशा पावसात सये व्हावे तुझे येणेजाणे
उमलते ओले रान रान नव्हे मन तुझे
जशी ओली हूर हूर तरारते रानभर
तसे नाव तरारावे मझे तुझ्या मनभर
 

 

 

गीत – संदीप खरे
संगीत – संदीप खरे
स्वर – संदीप खरे
अल्बम – दिवस असे की …. (१९९९)

 अनंत तारा नक्षत्रे ही अनंत या गगनात
अनंत दीप्ती, अनंत वसुधा, हे शशिसूर्य अनंत.
वरती खाली सर्व साठले वातावरण अनंत,
माप कशाचे, कुणा मोजिता, सर्व अनंत अनंत।

कितेक मानव झटती, करिती हाडाचेही पाणी,
अनंत वसुधा आजवरी हो परी मोजली कोणी!
म्हणोत कोणी ‘आम्ही गणिला हा ग्रह- हा तारा,’
परंतु सांगा कुणी मोजिला हा सगळाच पसारा?

विशाल वरती गगन नव्हे, हे विश्वाचे कोठार,
उदात्ततेचा सागर हा, चिच्छांतीचा विस्तार.
कुणी मोजिला, कुणास त्याची लांबीरूंदी ठावी?
फार कशाला दिग्वनिंताची तरी कुणी सांगावी?

अनंत सारे विश्व जाहले अनंतात या लीन,
क्षुद्र मानवा, सांग कशाचा बाळगिसी अभिमान?
तव वैभव हे तुझे धनी ही, हे अत्युच्च महाल,
जातिल का गगनास भेदूनि? अनंत का होतील?

तुझ्या कीर्तिचे माप गड्या का काळाला मोजील!
ज्ञान तुझे तू म्हणशी ‘जाईल’, कोठवरी जाईल?
‘मी’ ‘माझे’ या वृथा कल्पना, तू कोणाचा कोण?
कितेक गेले मी मी म्हणता या चक्री चिरडून।

कवी – बालकवी