Archive for January, 2010


आज मकरसंक्रांत… आज पर्यंत मकर संक्रांत म्हणजे आई नि तयार केलेले तीळगुळ आणि गुळाची पोळी … प्रथमच आज संक्रांती ला आई पुण्यात नाही. लग्नानंतर आता तीळगुळ आणि गुलाची पोळी बनवण्याची जबबदारी आता स्वतः मी घ्यावी असा विचार करतेय. आज आईला मिस करतेय कारण तीळगुळ आज मी विकत आणला आहे. पण आज संध्याकाळी नवर्‍याला शॉक देणार आहे गुळाची पोळी ( अर्थात प्रयोग) करून … विश मी लक … तीळ गुळ घ्या गोड गोड बोला … हॅपी मकर संक्रांती !!!

Advertisements

Another awesome phone from Google : Nexus One, manufactured by HTC and powered by Android operating system.

This phone officially got released on 5th Jan 2010.

Check out its technical specifications here.

Take a Nexus tour here.

Get all other general information here on wiki.